Účtovníctvo je charakteristické neprehľadnou, rozsiahlou, často sa meniacou legislatívou. Pre podnikateľov je teda zložité sledovať všetky zmeny v prislúchajúcich právnych predpisoch ako aj správne ich interpretovať. Výsledkom môže byť ich nesprávna aplikácia resp. nezachytenie zmien právnych predpisov, čiže ich neuplatnenie v praxi. Väčšina podnikateľov preto potrebuje poradiť pri riešení niektorých účtovných problémov.

Za týmto účelom poskytujeme klientom účtovné poradenstvo v podobe konzultácií s cieľom vyriešiť konkrétne účtovné problémy. Poradenstvo poskytujeme osobne v priestoroch našej firmy, a to jednorazovo ale aj pravidelne ako súčasť spracovávania účtovníctva.

Účtovné poradenstvo môže zahŕňať:

  • Nastavenie a optimalizáciu účtovných procesov.
  • Kontrolu správnosti účtovania.
  • Konzultácie týkajúce sa legislatívnych zmien a ich zapracovanie do praxe.
  • Konzultácie týkajúce sa účtovania účtovných prípadov
  • Konzultácie týkajúce sa zostavenia účtovnej závierky.
  • Overenie úplnosti účtovných dokladov.
  • Asistenciu pri komunikácii s úradmi a pri daňových kontrolách (platí len pre zmluvných klientov, ktorým spracovávame účtovníctvo).

tlacitko kontaktujte nas